HulpOrganisaties | hulpdiensten | ziektes

plaats/wijzig een vrijwilligersoproep plaats evenement in sociale agenda wijzig je gegevens op hulporganisaties.be registreer je als hulpdienst plaats je artikel online
derde wereld justitie sociaal en samenleving welzijn en gezondheid milieu en dierenDatingsite Tesamen vzw
helpt u bij het vinden
van de liefde


www.tesamen.be
ontvang nieuwsbrief

Wil je als vrijwilliger wel eens helpen? Geef je hier dan op.

Ik wil werken voor
hulpdiensten die werken in :


Zoek hier een hulpdienst 
Aard
Rubriek
Gevestigd te
Zoek hulpdienst op trefwoord
adoptie (7)
algemeen (86)
armoede (32)
brandweer (8)
cursussen (27)
dieren (52)
discriminatie & racisme (24)
familie (39)
gehandicapten (146)
geloof (21)
gezondheid & verzorging (96)
gratis folders (19)
holebi's (30)
jobs (21)
juridisch (18)
kinderen & jongeren (126)
medisch (26)
mensenrechten (9)
milieu (22)
misbruik (19)
noodnummers & meldpunten (9)
ombudsmannen & organisaties (15)
ontwikkelingshulp (70)
operaties (1)
partners (3)
politiek (4)
preventie (11)
psychologische problemen (119)
rouwverwerking (30)
school (19)
seks & seksualiteit (16)
speciale sociale situaties (41)
sport (14)
veiligheid (8)
verslaving (27)
voeding (10)
ziekenfondsen (7)
ziekenhuizen (28)
ziektes (116)
zwangerschap (36)
†† ††
> Eetstoornissen
> Slachtofferhulp voor Kinderen
> Leef zen
> Euthanasie
> Vermoeidheid bij kanker
> Andere folders...
 
 volgende »

Categorie: ziektes

Tielts Vormings en Documentatiecentrum tegen kanker vzw (TVDK)      
  heeft zich tot doel gesteld initiatieven te nemen en te steunen die de zorg van de kankerpatiënten behartigen en verbeteren, de inspraak van de patiënten bevorderen en die leiden tot kankerpreventie. Organiseert sociale activiteiten voor patiënten.
  zelfhulp - e-hulp - West-Vlaanderen - Tielt 
  tel.: 051 42 57 45  
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Fibroveerke VZW      
 

Fibromyalgie betekent letterlijk "pijn van spier- en bindweefsel" en wordt ook wel weke-delenreuma genoemd omdat het beeld verwant is aan reuma, met uitzondering dat de pijn niet in de gewrichten zit maar in de spieren, banden en pezen eromheen. CVS staat Wanneer men het heeft ovoor het chronisch vermoeidheidssyndroom.

  zelfhulp - e-hulp - West-Vlaanderen - Kortrijk 
  tel.: 056 70 32 45 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
DiabetesCoach      
 

Via diabetescoaching ondersteun ik je†bij het omgaan met diabetes en je gezondheid, omgaan met jezelf en je†leven met diabetes. Want ook de beleving van diabetes en†de behandeling zijn belangrijke aspecten van een leven met diabetes!

Daarmee:

  1. leer je omgaan met stress en spanningen, zodat†dit nauwelijks nog je glycemiewaarden beÔnvloedt
  2. leer je mťt diabetes zelf duurzaam zorgen voor je gezondheid, naast het louter behandelen van je symptomen
  3. ondersteun ik je†om een gezonde levensstijl te kunnen leven, zonder dat je daarom†drastisch je leven†hoeft om te gooien

Waarom†ga je†voor diabetescoaching?

  • Je gezondheid wordt groter dan je diabetes.
  • Je†wilt kunnen†omgaan met stress, spanningen en emoties.
  • Je†wilt†makkelijker en spontaner kunnen†omgaan met je diabetesbehandeling.
  • Je†wilt genieten van het leven, mťt diabetes.
  • Je wilt vrijer leven met diabetes.
  • Je wilt ontdekken wat je kan leren†van je diabetes.
  professionele hulp privťmarkt - e-hulp - West-Vlaanderen - De Kust 
  tel.: 0485 853 330 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Prostaatkliniek Service Alliantie Vlaanderen      
  Vanuit de werking binnen de gezondheidszorg en de prostaatkliniek worden de hulpverleners dagelijks geconfronteerd met de nood aan informatie en de nood aan begeleiding van patiënten met een prostaataandoening. Ook de partner van de patiënt verdient hierbij de aandacht. Om de dienstverlening, die nu al bestaat binnen de gezondheidszorg en de prostaatkliniek, te kunnen uitbreiden, werd onze vzw opgericht. Samen met verschillende partners wordt een alliantie gevormd om onze vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Patiënten en hulpverleners vinden elkaar tijdens de vele overlegmomenten, voordrachten en activiteiten. Zo leren wij ook de bestaande noden en behoeften kennen en kunnen wij een kwaliteitsvolle service helpen realiseren op maat van de individuele patiënt en zijn partner. De huisarts vervult hierbij een zeer belangrijke en onmisbare taak. Ook de patiëntenvereniging is voor ons een belangrijke gesprekspartner. De nood aan informatie en bewustmaking bij het brede publiek willen wij helpen invullen via voordrachten, bewustmakingscampagnes en publicaties. Voor de collega hulpverleners worden, in nauwe samenwerking met de vzw Urobel, symposia en bijscholingen georganiseerd.
  professionele hulp privťmarkt - e-hulp - West-Vlaanderen - Brugge 
  tel.: 050/453152 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
liga tegen epilepsie      
  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - ter plaatse of aan huis - West-Vlaanderen - Brugge 
  tel.: 050 34.24.24 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Imso vzw      
  IMSO is een vzw die als doelstelling heeft, de belangen van de Personen met MS van het Nationaal MS Centum, Melsbroek te verdedigen. Zij wil het lot van de Personen met MS verbeteren door de samenwerking tussen het verzorgingspersoneel te bevorderen, revalidatiemateriaal aan te bieden aan behoeftige patiënten en recreatieve, informatieve en welfare activiteiten te organiseren om financiële steun aan Personen met MS toe te kennen.
  zelfhulp - e-hulp - Vlaams-Brabant - Vilvoorde 
  tel.: 02 753 16 41 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
InterstitiŽle cystistis patiŽntenvereniging      
  Patiëntenvereniging voor IC-patiënten in België. De vereniging staat in voor telefonisch onthaal en informatieverstrekking. Jaarlijks wordt er een algemene bijeenkomst voorzien en worden er praatsessies georganiseerd.
  zelfhulp - e-hulp - Vlaams-Brabant - Vilvoorde 
  tel.: 02 253 93 44 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
HALOvzw - Zelfhulpgroep voor HART/LONG- en LONGtransplantatie      
 

HALO vzw is een zelfhulpgroep voor en door patiënten die een hart/long- of longtransplantatie hebben ondergaan of hiervoor nog op de wachtlijst staan. HALO vzw werd opgestart, wanneer het Leuvense transplantatieteam ondervond dat patiënten elkaar meer en meer opzochten om informatie uit te wisselen. Om een wildgroei te voorkomen en er zeker van te zijn dat patiënten de juiste informatie verkregen, werd onder impuls van het Leuvense transplantatieteam in juni '95 een eerste vergadering gepland. Het succes van deze vergadering was groot, na de eerste vergadering was er al medewerking van een 15-tal personen. Uiteindelijk werd een bestuur van 10 leden gevormd. In de loop van de volgende jaren werden enkele bestuursleden om diverse redenen vervangen.

De werking omvat 6 doelstellingen:
- Het bijstaan van patiënten en hun familie voor en na de ingreep door het verlenen van emotionele ondersteuning.
- Het verstrekken van informatie over de verschillende aspecten van transplantatie. Bovenvermelde doelen kunnen bereikt worden door individuele contacten of door het organiseren van informatievergaderingen.
- Het bevorderen van begrip bij een breder publiek. Via de media of informatiestands het publiek een ander beeld bijbrengen over transplantatie, zodanig dat de nog steeds bestaande vooroordelen verdwijnen of verminderen.
- Het verdedigen van de belangen van de leden tegenover de verschillende instanties. Als groep kan men immers meer bereiken dan als individu.
- Het verlenen van diensten aan patiënten en hun familie, zoals het ter beschikking stellen van beepers, aërosol materiaal e.d.
- Het inrichten van sociale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn een etentje, een boottocht, een hobbytentoonstelling e.d.

  zelfhulp - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 32-2-629 2858 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
ALS Liga BelgiŽ      
 

ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose) is een neuro-musculaire aandoening die binnen de 3 à 5 jaar fataal is. Het wegvallen van de motorische zenuwcellen leidt tot volledige verlamming en tot totale aftakeling. Doel ALS Liga: patiënten informeren, gratis hulpmiddelen uitlenen, contactdagen organiseren, streven naar opvangcentrum en vrijwilligersnetwerk voor oppas, ...

  zelfhulp - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016/23 95 82 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Vlaams PatiŽntenplatform vzw      
 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van 80 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

  professionele hulp privťmarkt - e-hulp - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016/23.05.26 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
 volgende »

  
 
†††


 
 
 

 
Version française Meer info Uitschrijven nieuwsbrief Vrienden