HulpOrganisaties | hulpdiensten | gehandicapten

plaats/wijzig een vrijwilligersoproep plaats evenement in sociale agenda wijzig je gegevens op hulporganisaties.be registreer je als hulpdienst plaats je artikel online
derde wereld justitie sociaal en samenleving welzijn en gezondheid milieu en dierenDatingsite Tesamen vzw
helpt u bij het vinden
van de liefde


www.tesamen.be
ontvang nieuwsbrief

Wil je als vrijwilliger wel eens helpen? Geef je hier dan op.

Ik wil werken voor
hulpdiensten die werken in :


Zoek hier een hulpdienst 
Aard
Rubriek
Gevestigd te
Zoek hulpdienst op trefwoord
adoptie (7)
algemeen (86)
armoede (32)
brandweer (8)
cursussen (27)
dieren (52)
discriminatie & racisme (24)
familie (39)
gehandicapten (146)
geloof (21)
gezondheid & verzorging (96)
gratis folders (19)
holebi's (30)
jobs (21)
juridisch (18)
kinderen & jongeren (126)
medisch (26)
mensenrechten (9)
milieu (22)
misbruik (19)
noodnummers & meldpunten (9)
ombudsmannen & organisaties (15)
ontwikkelingshulp (70)
operaties (1)
partners (3)
politiek (4)
preventie (11)
psychologische problemen (119)
rouwverwerking (30)
school (19)
seks & seksualiteit (16)
speciale sociale situaties (41)
sport (14)
veiligheid (8)
verslaving (27)
voeding (10)
ziekenfondsen (7)
ziekenhuizen (28)
ziektes (116)
zwangerschap (36)
†† ††
> Eetstoornissen
> Slachtofferhulp voor Kinderen
> Leef zen
> Euthanasie
> Vermoeidheid bij kanker
> Andere folders...
 
« vorigevolgende »

Categorie: gehandicapten

Fans On Wheels      
 

« Fans On Wheels » werd opgericht door een voetbalsupporter met een handicap in januari 2007 om de toegankelijkheid van voetbalstadia te verbeteren. 

Op www.fansonwheels.eu vind je informatie over de toegankelijkheid van voetbalstadia. U kan er zich ook inschrijven om op de hoogte te blijven van activiteiten, de evolutie in België en de ontwikkeling van de services die Fans On Wheels wil aanbieden.U vind er ook reportages en foto’s op, die de situatie in het buitenland schetsen op gebied van toegankelijkheid en faciliteiten voor personen met een handicap.In de toekomst wil Fans On Wheels op deze website voor elk belgisch stadion complete informatie verschaffen, zodat de supporter met een handicap ten volle kan genieten van een wedstrijd van zijn lievingsclub.
  zelfhulp - e-hulp - Vlaams-Brabant - Vilvoorde 
  tel.: +32486221443 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
TOLBO      
 

  1 De drempel nemen van de toegankelijkheid voor personen met functiebeperkingen

  1.1. Toegankelijkheid van gebouwen, openbaar domein en evenementen: informeren, verwijzen naar bestaande adviesverlening

  1.2. Toegankelijkheid van informatie: sensibiliseren, advies

  1.3. Toegankelijkheid van websites: sensibiliseren, advies.

  1.4. Toegankelijkheid van sociale media: sensibiliseren, advies

  2 Burgervriendelijkheid voor iedereen

  2.1. Verstaanbaarheid van de samenleving: sensibiliseren, advies

  2.2. Positievere beeldvorming, hoe omgaan met personen met functiebeperkingen: sensibiliseren, tentoonstelling

 

  3 De gemeente als inclusiefacilitator

  3.1 Gelijke kansen bij de (politieke) besluitvorming: sensibiliseren

  3.2 Gelijke kansen bij de beleidsuitvoering, adviesraden

  3.3 Deelname van personen met functiebeperkingen aan het verenigingsleven: sensibiliseren

  3.4 Inclusieve jeugdbeweging: sensibiliseren

  3.5 Inclusieve sportbeoefening: sensibiliseren

  3.6 Gelijke kansen bij de gemeente als werkgever: advies

  3.7 Vermaatschappelijking van de zorg: zorgplatform (geestelijke gezondheidszorg): sensibiliseren

  3.8 Andere

  professionele hulp privťmarkt - e-hulp - Vlaams-Brabant - Vilvoorde 
  tel.: +32 475 858 319 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
ROeTSJ      
  ROeTSJ is een vereniging die onder de vleugels van de vzw KVG activiteiten organiseert die toegankelijk zijn voor jongeren met een verstandelijke, motorische of meervoudige handicap. We organiseren weekends, praat/danscafes, voetbal, ... We houden het onderscheid tussen begeleider en deelnemer zo miniem mogelijk.
  zelfhulp - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 0486-926.111 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
KVG Vlaams-Brabant      
 

 

KVG Vlaams-Brabant coördineert de werkingen  van de afdelingen en vrijetijdsclubs van de Katholieke Vereniging Gehandicapten. KVG staat open voor alle mensen met een handicap en hun familie en vrienden. We streven naar inclusie: mensen horen thuis IN de maatschappij en de maatschappij stelt zich open voor hen. Wat doen we:

We ondersteunen en geven vorming aan vrijwilligers van onze plaatselijke afdelingen, vrijetijdsclubs en jongerenwerkingen. 

We organiseren culturele en ontspanningsactiviteiten, infoavonden, workshops en cursussen.

We organiseren individueel sociaal dienstbetoon.

We zijn actief op het vlak van provinciaal sociaal beleid

We voeren acties om de maatschappij te sensibiliseren

  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016 23 51 61 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
The Healing Horse vzw      
 

The Healing Horse vzw is een vereniging die zich inzet om kinderen en volwassenen met problemen of een handicap te ondersteunen. Dit via hippotherapie of therapie met behulp van het paard.

Het bevorderen van de levenskwaliteit van deze personen is de voornaamste doelstelling van onze vzw. De problemen kunnen van fysieke, psychologische, opvoedkundige of sociale aard zijn.

De positieve effecten van therapeutisch paardrijden situeren zich op motorisch, neurologisch, psychomotorisch, educatief, psychologisch of relationeel vlak. De voornaamste drijfveer voor The Healing Horse vzw om deze therapievorm te ontsluiten is de aantoonbare meerwaarde voor de doelgroep.

Concreet vertaalt onze missie zich in het organiseren van therapeutische sessies en het beheer van therapiepaarden en hulpmiddelen. Dit zowel voor privépersonen als gespecialiseerde voorzieningen (dagcentra, instellingen, ...).

  zelfhulp - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 02 767 62 32 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
VIBEG vzw      
  VIBEG vzw werkt met en voor mensen met een handicap. Via de federatie Z11 vzw zijn wij erkend als sociaal-culturele vormingsinstelling voor een bijzondere doelgroep.Wij bieden een brede waaier van sociaal-culturele vormingsactiviteiten aan voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Daarnaast geven wij vormingen rond handicap-gerelateerde thema's voor personen uit het natuurlijk en professioneel netwerk van personen met een handicap
  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - e-hulp - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016 23 51 21 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
de eglantier vzw      
 

De Eglantier is een therapeutisch dagverblijf voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen in Leefdaal.

De begeleiding en therapie richten zich meer bepaald  naar   jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand en kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen   kinderen en jongeren met ernstige mentale beperkingen, eventueel met contact- of gedragsmoeilijkheden In de leefgroepen worden de kinderen begeleid door opvoedsters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, een logopediste en een ergotherapeute. Elk kind heeft zijn eigen programma met ontwikkelingsgerichte activiteiten, verzorging, dagbesteding, ontspanning en medische opvolging. Ouders zijn belangrijke partners, via veelvuldige contacten ( communicatieschriftje, telefonisch, huisbezoek, ea )wordt de inhoud van het aanbod voor het kind continu opgevolgd en bijgestuurd.  Het team krijgt ondersteuning van een arts, een orthopedagoge, een maatschappelijk werkster, logistiek personeel en administratief personeel en de directie.Daarnaast kan De Eglantier beroep doen op vrijwilligers die de werking ondersteunen en een meerwaarde geven.
Indien een kind kan doorstromen naar het buitengewoon onderwijs wordt het hierop voorbereid. Andere kinderen kunnen hier blijven tot de leeftijd van 21 jaar.
De basissfeer berust op individuele aandacht en positieve affectie. De omgeving wordt herkenbaar en voorspelbaar gemaakt zodat de kinderen beter kunnen begrijpen en volgen wat er rondom hen gebeurt.
  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 02/767 47 05  
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Het Balanske      
 

Het Balanske is een vrijetijdscentrum voor personen met een handicap in Sint-Joris-Winge. Het centrum ondersteunt ouders die hun kind zelf opvoeden. Het centrum biedt een grote verscheidenheid van vrijetijdsactiviteiten (vb. snoezelen, muziek, crea, ...) aan personen met een handicap en aan de andere gezinsleden.

Het Balanske werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.

 

  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016 63 90 21 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
KVG Vlaams-Brabant      
  professionele hulp sociale diensten (erkend door overheid) - ter plaatse of aan huis - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 016/23.51.61 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
Inclusie Vlaanderen vzw      
  Inclusie Vlaanderen is een pluralistische organisatie die opkomt voor personen met een verstandelijke handicap. We zijn deelorganisatie van de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten.
  zelfhulp - e-hulp - Vlaams-Brabant - Leuven 
  tel.: 02 247 28 20 
  > bezoek de website   
  > stuur een emailbericht    
« vorigevolgende »

  
 
†††


 
 
 

 
Version française Meer info Uitschrijven nieuwsbrief Vrienden